เซฟวิน 85
ขนาด 500 กรัม

เซฟวิน 85<br/>ขนาด 500 กรัม
รหัสสินค้า: 301S14AAWP850G0500
สถานะสินค้า: มีสินค้าในสต๊อก
ราคา: 275.00 บาท

เซฟวิน 85 มีลักษณะเป็นผงละเอียดสีขาว ผลิตจากสารคาร์บาริล (carbaryl) จากประเทศสหรัฐอเมริกา เซฟวิน 85 เป็นสารกำจัดแมลงชนิดถูกตัวตายและกินตาย สามารถกำจัดแมลงได้หลากหลายชนิด ครอบคลุมศัตรูพืชจำนวนมาก รวมถึงแมลงที่กำจัดยาก เช่น ด้วงและแมลงปีกแข็งต่างๆ มีความเป็นพิษต่ำมากต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก ปลา และไม่มีสารตกค้างหลงเหลือในสภาพแวดล้อม  

 

ประโยชน์

 

     1. ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงและหนอนได้หลากหลายชนิด เช่น เพลี้ยแป้ง  เพลี้ยหอย เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน  หนอนกินใบ เพลี้ยจักจั่นมะม่วง ด้วงมะพร้าว ด้วงกุหลาบ และแมลงปีกแข็งต่างๆ รวมถึงแมลงใต้ดิน เช่น มด ปลวก ด้วงดิน เสี้ยนดิน

     2. ใช้ เซฟวิน 85 กรณีพบแมลงและหนอนจำนวนมาก เพื่อการกำจัดแมลงที่ได้ผลลัพธ์ในเวลาอันรวดเร็ว

     3. ใช้ เซฟวิน 85 พ่นที่บริเวณใบพืชทั้งบนใบและใต้ใบ เซฟวิน 85 จะเกาะติดอยู่ที่ใบพืชโดยตรง เมื่อแมลง ด้วงหรือหนอนกัดกินใบพืช จะได้รับ เซฟวิน 85 และทำให้แมลงเหล่านั้นตายในที่สุด

     4. เซฟวิน 85 ไม่ตกค้างในพืชและสภาพแวดล้อม 

 

เหมาะสำหรับ

 

     - พืชผัก ไม้ผล และไม้ดอกไม้ประดับและพืชทุกชนิด

 

อัตราและวิธีการใช้ 

 

     ผสม เซฟวิน อัตรา 2 กรัม กับน้ำสะอาด ปริมาณ 1 ลิตร กวนให้เข้ากัน พ่นที่บริเวณใบพืช ทั้งบนใบและใต้ใบอย่างทั่วถึง 1-2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน

Sotus © 2019 All Rights Reserved.