เทนชั่น ที-7
ขนาด 100 ซีซี

เทนชั่น ที-7<br/>ขนาด 100 ซีซี
รหัสสินค้า: 305T08AAXX000C0100
สถานะสินค้า: มีสินค้าในสต๊อก
ราคา: 55.00 บาท
เทนชั่น ที-7 ขนาด 100 ซีซี
ประโยชน์
เทนชั่น ที-7 เป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพในการผสมปุ๋ย หรือ ผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชประเภท
ต่างๆ มีผลทำให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านั้นแผ่กระจายและจับติดใบได้ดีมากขึ้น ทำให้ใบพืช
สามารถดูดซึมผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ดีและมีเวลาดุดซึมนานขึ้น อีกทั้งช่วยลดการชะล้างใบแม้อยู่ใน
สภาพที่มีฝนตกหรือมีน้ำค้างมาเกาะที่ใบ ฯลฯ
อัตราและวิธีใช้
ผสม เทนชั่น ที-7  จำนวน 1 หยดเล็กๆ (0.3 ซีซี) เป็นสิ่งสุดท้ายหลังจากคนส่วนผสมของ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆลงในน้ำเรียบร้อยแล้ว เมื่อหยด เทนชั่น ที-7 ลงไปแล้วให้กวนอีกครั้งหนึ่ง แล้วจึง
นำไปฉีดพ่นที่ต้นพืช
Sotus © 2019 All Rights Reserved.