เอ็กซอล
ขนาด 250 ซีซี

เอ็กซอล<br/>ขนาด 250 ซีซี
รหัสสินค้า: 301E05AASC120C0250
สถานะสินค้า: มีสินค้าในสต๊อก
ราคา: 1,450.00 บาท

ชื่อสามัญ : สไปนีโทแรม (Spinetoram).......................................................................12%W/V SC

   

 

     เอ็กซอล เป็นสารสไปนีโทแรม (spinitoram) จากประเทศสหรัฐอเมริกา เกิดจากการหมักบ่มด้วยเทคโนโลยีทางชีวภาพของจุลินทรีย์ธรรมชาติ ที่พบอยู่ในดิน ได้รับรางวัล “Presidential Green Chemistry Challenge Award” จากสถาบันพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประเทศสหรัฐอเมริกา (EPA) ในฐานะที่เป็นสารกำจัดแมลงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  

 

ประโยชน์

 

     1. มีประสิทธิภาพในการกำจัดเพลี้ยไฟ และหนอนดื้อยา เช่น หนอนหนังเหนียว ในผัก ผลไม้ และไม้ดอกไม้ประดับ ได้อย่างรวดเร็ว และเด็ดขาด ภายใน 6-24 ชั่วโมง

     2. มีความเป็นพิษต่ำมากต่อมนุษย์  สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก สัตว์น้ำ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

     3. เอ็กซอล สลายตัวง่าย ไม่มีสารตกค้างในผลผลิต และสภาพแวดล้อม จึงสามารถพ่น เอ็กซอล ก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพียง 3-7 วัน ก่อนนำผลผลิตไปรับประทาน

 

 

เหมาะสำหรับ

 

     - พืชผัก ไม้ผล และไม้ดอกไม้ประดับ 

 

อัตราและวิธีการใช้ 

 

     เพลี้ยไฟ และหนอนทั่วไป  :  ผสม เอ็กซอล อัตรา 1 ซีซี กับน้ำสะอาด ปริมาณ 1 ลิตร  กวนให้เข้ากันแล้วนำไปพ่นให้ทั่วทั้งต้น เมื่อเริ่มพบการระบาด

     หนอนใยผัก  :  ผสม เอ็กซอล อัตรา 2 ซีซี กับน้ำสะอาด ปริมาณ 1 ลิตร  กวนให้เข้ากันแล้วนำไปพ่นให้ทั่วทั้งต้น เมื่อเริ่มพบการระบาด

Sotus © 2019 All Rights Reserved.