การจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้า
            1.ไปรษณีย์ ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับน้ำหนักสินค้า
                        1.1. พัสดุธรรมดา  ระยะเวลา  7-15 วันทำการ  เมื่อสั่งซื้อสินค้าครบ 650 บาท  ฟรี ค่าจัดส่ง แบบพัสดุธรรมดา
                        *กรณีลูกค้าไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่แจ้งไว้ เราจะดำเนินการตรวจสอบกับทางไปรษณีย์ ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 10 วัน
                        1.2. EMS ระยะเวลา 1-3 วันทำการ สามารถตรวจเช็คสถานะสินค้าได้ตามระบบของไปรษณีย์
            2.การส่งผ่านบริษัทเอกชน (Kerry Express) ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับน้ำหนักสินค้า โดยทาง Kerry Express จะโทรศัพท์นัดวันที่ลูกค้าสะดวกรับสินค้า
หมายเหตุ
-กรณีที่ลูกค้าต้องการส่งแบบ EMS และบริษัทเอกชน (Kerry Express) ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่ง
-กรณีสินค้ามีน้ำหนักมากกว่า 15 กิโลกรัม หรือมีมูลค่ามากกว่า 3,000 บาทขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกส่งสินค้าผ่านบริษัทเอกชน (Kerry Express)
***บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข การส่งสินค้าวิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยเฉพาะการส่งสินค้าผ่านบริษัทเอกชน (Kerry Express) ทางบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทุกครั้ง

 
 
Sotus © 2019 All Rights Reserved.