เกี่ยวกับเรา

บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการผลิต นำเข้า ส่งออก และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อารักขาพืช (สารกำจัดศัตรูพืช) ปุ๋ย ฮอร์โมน และธาตุอาหารเสริม ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล ให้เกษตรกรนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อเกษตรกรและสภาพแวดล้อม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ภาคเกษตรกรรมของไทยเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนและมั่นคง


 
Sotus © 2019 All Rights Reserved.